FN - familiární nefropatie

Familiární nefropatie (Familial nephropathy) je dědičné onemocnění, které způsobuje selhání ledvin u řady plemen a mimo jiné i u anglických kokršpanělů.

 

Onemocnění se projevuje ve věku 6 - 24 měsíců a mezi první příznaky patří nadměrná spotřeba vody, nadměrný objem moči, snížení tempa růstu nebo snížení hmotnosti, špatná kvalita srsti, snížená chuť k jídlu a zvracení.

 

FN u anglických kokršpanělů je autosomálně recesivní dědičné onemocnění, to znamená, že se nemoc projeví pouze u těch jedinců, kteří zdědí od obou svých rodičů mutovanou alelu; tito jedinci se označují P/P.

Přenašeči mutované alely (N/P) jsou klinicky zdraví, ale přenášejí nemoc na své potomky. V případě krytí dvou heterozygotních jedinců (N/P) bude teoreticky 25 % potomků zcela zdravých, 50 % potomků přenašečů a 25 % zdědí od obou rodičů mutovanou alelu a budou postiženi FN (P/P).

 

Převzato z www.genomia.cz, [https://www.genomia.cz/cz/test/fn-familiar-nephropathy/, 31.8.2011]

 

 

Zdraví jedinci jsou označováni jako N/N.

Níže uvedená tabulka zobrazuje všechny možnosti dědičnosti této choroby.  

 

Tabulka dědičnosti FN

 

FN N/N N/P P/P
N/N 100% N/N 50% N/N, 50% N/P 100% N/P
N/P 50% N/N, 50% N/P 25% N/N, 50% N/P, 25% P/P 50% N/P, 50% P/P
P/P 100% N/P 50% N/P, 50% P/P 100% P/P

 

Cindy Palima

 

I Am Black Sant Tulip

Quality Golden Sant Tulip

Quality Black Sant Tulip